Tančící věžák v Soulu

Dagmar
13.4.2011
  • Architektura

Nizozemské architektonické studio ArchitectenConsort je autorem unikátního věžáku v jihokorejském Soulu, vysokého 130 metrů. Úmyslem investorů bylo vytvořit snadno zapamatovatelný dům, který by určitým způsobem vytvořil kontrast s fádní, pravoúhlou výstavbou nové komerční čtvrti. Architekti Peter Couwenbergh a Edgar Bosman se svého úkolu zhostili mistrně. Místo divokých dekonstruktivních tvarů zvolili elegantní, lehce organický styl „roztančené" fasády, která se ladně vlní, jako by povlávala ve větru. „Tančící" fasáda rozhodně svůj účel splnila a stala se ikonou oblasti, na kterou se každé oko musí zadívat minimálně dvakrát, aby se mozek utvrdil, že hmotu domu správně pochopil.

Budova byla stavěna tak, aby bylo možné v budoucnu variabilně měnit její využití. Pečlivě promyšlený systém sloupů tak nijak nepřekáží při změně dispozic. Patra je možné využít jak ke komerčním, tak kulturním činnostem, pod domem je navíc umístěno velké množství parkovacích stání. Při její konstrukci bylo také dbáno na zásady trvale udržitelného rozvoje, proto je fasáda velmi dobře izolována a součástí budovy je množství solárních panelů, které zajišťují výrobu elektrické energie. Velký důraz byl kladen na co největší možné prosvětlení a přirozené provětrání, aby budova vytvořila zdravé a příjemná pracovní prostředí. Součástí stavby bylo i řešení okolního prostoru, určeného pro odpočinek, restaurace a obchody.

Konstrukce je vymyšlena velice důvtipně, aby její realizace nebyla příliš obtížná ani drahá. Vlny o výšce 48 metrů jsou vytvořeny pomocí posouvání jednotlivých podlaží podél jedné z diagonálních os tak, aby sloupy nesoucí celou tíhu budovy zůstaly vždy nad sebou a aby vytvořené konzoly nepřesahovaly délku 3 metrů a bylo tak snadné je nadimenzovat. Chytře je vymyšlený i systém zavěšené fasády, kterou nesou svislé sloupky, jež vytvářejí vhodný rastr, umocňující její charakter a přitom spolehlivě nesou jednotlivé panely bez nutnosti zvláštních opatření z důvodu možného praskání.

Zdroj: contemporist.com

doprava zdarma
objednávky nad 9 999,- Kč
 
Vrácení zboží
zboží můžete vrátit do 14 dnů
 
+420 733 712 508
uživatelská podpora 9:30 - 20:30